Omni

Ställ frågor och få affärsnyttig information. Med ett Omniprojekt har du möjlighet att till en låg kostnad sondera marknaden och få tillgång till nya potentiella affärskontakter inom tjänsteföretag. Omniprojekten vänder sig främst till dig som vill ha intormation från tjänstesektorn. Regionalt eller lokalt. Tillsammans med ett fåtal andra företag deltar ditt företag i en kartläggning där ditt företag presenteras och där dina frågor ställs till företag.
Intervjuerna görs med vd eller platschef och Prospector genomför dem med hjälp av rutinerade intervjuare som under flera veckors tid kontaktar respondenterna. Det gör att vi når fram till rätt personer och när intervjun görs har respondenterna tid att svara i lugn och ro vilket ger dig svar av hög kvalitet.

Affärsnyttig information och leadsgenerering

Du väljer vilka frågor du vill ställa och du har möjlighet att få sju frågeställningar besvarade av intervjupersonerna. Frågorna bör vara inriktade på tjänster och produkter som är välkända och som upphandlas. Några exempel är HR-tjänster, leasing av företagsbilar och reklambyråtjänster. Genom att delta har du möjligt att få information om behov och satsningar som gör att det blir lättare att vara först ut med rätt erbjudande till nya potentiella kunder. Dessutom är företaget redan kontaktat en gång när du sedan gör det. Det innebär att en Omniprodukt också är en investering i nykundsbearbetning.

Exklusiva svar och en företagspresentation ingår

Totalt kan sex företag delta med intervjufrågor i Omni. Under intervjun ingår också en kort men personlig presentation av ditt företag, vilket också gör att nästa gång du själv kontaktar intervjupersonen så finns det möjlighet till igenkänning och en naturlig tråd att ta upp. När undersökningen är klar redovisas dina svar endast till dig och ditt företag även om det är fler företag med i undersökningen. Efter intervjun redovisas din del av informationen i en Excell-fil. I MiniOmni intervjuas företag med branschkod SNI33-96. 

Ställ frågor till 50 chefer inom tjänsteföretag och få svar med affärsnytta.


Vill du veta mer om MiniOmni? Ring:
0510-30 19 20
Eller skicka din fråga direkt till:
mer.info@prospector.nuVart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning