Underhållsfakta

Ställ frågor och få affärsnyttig information. Med projektet Underhållsfakta har du möjlighet att till en låg kostnad sondera marknaden inom verkstad och tillverkningsindustrin och få information från företag som finns i din region. Prospector intervjuar underhållsansvariga hos företag som har minst tio anställda och omsätter mer än 25 miljoner per år. I kartläggningen ingår 50 företagsintervjuer och ditt företag tillsammans med fem andra företag kan vara med. Anmäl dig direkt, så är du säker på att du har en källa för intressant marknadsinformation.

Leadsgenerering och affärsnytta

Prospectors rutinerade och erfarna intervjuare kontaktar respondenterna under flera veckors tid. Det gör att vi når även de personer som är svåra att få tag på och när intervjun görs har respondenterna tid att svara i lugn och ro. Du får svar med kvalitet. 
I Underhållsfakta ingår sju frågor som du kan ställa till intervjupersonerna och bör handla om tjänster och produkter som underhållsansvariga upphandlar. Svaren på frågorna ger dig information om behov och satsningar som gör att det blir lättare att hitta rätt erbjudande till nya potentiella kunder. Dessutom är företaget redan kontaktat en gång när du sedan gör det. Det innebär att Underhållsfakta också är en investering i nykundsbearbetning.
​​​​​​​

Sju unika frågor och en företagspresentation

Svaren redovisas endast till dig och ditt företag även om det är fler företag med i kartläggningen. Under intervjun ingår också en kort men personlig presentation av ditt företag. Efter intervjun redovisas din del av informationen i en Excell-fil. I Underhållsfakta intervjuas företag med branschkod SNI 10-32.

Nå underhållsansvariga på 50 företag i din region


Säkra din plats i Underhållsfakta:
0510-30 19 20
Eller skicka din fråga direkt till:
mer.info@prospector.nuVart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning