Räckvidds­undersökning

När du vill förstå hur dina kunder konsumerar media och hur du når dina kunder eller om du själv företräder ett media och vill tydliggöra den målgrupp du kan erbjuda dina kunder. Genom att göra en räckviddsundersökning kan du effektivt förbereda exempelvis en marknadskampanj genom att ta reda på faktorer som var målgruppen befinner sig, ålder, boende, inkomst, köpvanor, relation till ditt företag och produkterna. Andra frågor kan handla om målgruppens mediakonsumtion och mediaval. 
rackvidsundersökningrackvidsundersökning
rackvids