Kampanj­uppföljning

Vårt mål är att bidra till att maximera resultatet av era marknadsaktiviteter, bland annat genom att ta reda på hur olika delar av din marknad svarar på olika media och erbjudanden. En kampanjuppföljning bygger ofta på två delar. Dels själva erbjudandet och kommunikationen av budskapet så att det stämmer överrens med målgruppen som vi kontaktar, dels uppsamling av den respons vi får oavsett om responsen är positiv eller negativ. Information som sedan kan analyseras mot bakgrund av vilka som fått kampanjen.

Andra sätt att följa upp kampanjer är att statistiskt mäta och säkerställa hur stor andel som har observerat ett visst budskap, vilka som gjort det, medievalet man gjort samt i hur hög grad man agerat utifrån det aktuella budskapet. Mer om detta kan du läsa under statistiska undersökningar.
kampanjuppföljningkampanjuppföljning
kampanj