Säljuppdrag

Försäljning handlar inte bara om att få avslutade ordrar och nya kunder. Det handlar också om metodik, att kunna paketera produkter och se till att de kunder som tas in har potential till att bli lönsamma. Tillsammans med Vi på Prospector ger dig stöd, idéer och strategier som utvecklar hela försäljningsprocessen.
Försäljning är en ständig process i att utveckla nya erbjudanden, upptäcka nya målgrupper och sondera nya marknader. Många företag begränsas av geografi men också på grund av bristande resurser, metodik samt förmåga paketera sina produkter och tjänster på rätt sätt. Genom att använda Prospector som bollplank och stöd i olika försäljningsprocessor kan ditt företag både öka tillväxt och flytta fram företagets position. 

Använd 30 års erfarenhet av försäljningsuppdrag 
Hos Prospector hittar du en unik kunskapsbank av olika lösningar som kan hjälpa till att utveckla ditt företags försäljning. Våra medarbetare har arbetat med försäljning i en rad olika positioner och företag vilket ger dig den kunskap och det stöd du behöver såväl med- som motgång. Framför allt får du möjlighet att skapa lösningar som utgår helt från ditt företags behov. Här finns engagemanget och säljkulturen som marknadsför och skapar kundrelationer effektivt, hållbart och resultatdrivet. Du får tillgång till vår samlade erfarenhet, precis som rutiner för rapporter och säljuppföljningar.

Paketera din telefonförsäljning och skapa resultat
En nyckel till framgångsrik telefonförsäljning är förmågan att tydligt paketera sina tjänster och produkter. Andra framgångsfaktorer är att prioritera rätt marknadssegment samt att välja en metodik som möjliggör en effektiv marknadsbearbetning. Hos Prospector får ditt företag en egen innesäljavdelning som marknadsför ditt företag och samtidigt vårdar ditt varumärke. Det ger dig en kostnadseffektiv lösning. 
”Prospector är en bidragande faktor till vår tillväxt och vi är mycket nöjda med deras arbete med att hitta nya kunder och möjligheter.”

Daniel Vukotic
Vd
Polarstäd

Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Stark säljkraft ökar möjligheten till tillväxt


Skapa framgångsrik försäljning och lönsamma kundrelationer med oss. 

Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu