Frivilligorganisationer

Frivilligorganisationer och ideella organisationer är helt beroende på förmågan att få in gåvor. Konkurrensen i branschen ökar och det gör att lojalitetsarbete och hållbara strategier för att få fler givare att ge mer blir allt viktigare.
Att nå ut till rätt givare och kunna skapa förtroende och lojalitet för de frågor organsiationen driver blir allt viktigare i en bransch som växer. Konkurrensen har ökat, både bland organisationer och privata alternativ. Prospector hjälper nästan uteslutande välgörenhetsorganisationer, biståndsorganisationer och frivilligorganisationer med att generera fler och större gåvor för att de skall kunna öka sitt viktiga arbete. Genom att skapa hävstänger i en redan etablerad kundrelation och ta upp en kundrelation där det finns ett tidigare förtroende är både effektivt, lönsamt och hållbart. För att lyckas med detta är konvertering av engångsgivare till månadsgivare, höjning av gåvobelopp från månadsgivare och återvärvning av tidigare givare exempel på framgångsrika metoder som vi hjälper dig med.
”Vi upplever ett otroligt engagemang i kombination med hög kreativitet och trots många års samarbete känner man sig aldrig ”tagen för given” hos Prospector, de är alltid på tårna för att ständigt ge oss bättre ROI”

Hanna Rosell
Insamlings- och Marknadschef
Läkarmissionen
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Ta hand om dina givare och få gåvor att växa!


Ring oss och diskutera givarutveckling:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu