Handelsföretag

Handelsföretag så som generalagenter och grossistföretag har ett tydligt fokus på aktivt bearbeta marknaden. Genom att använda tjänster som mötesbokning och prospektering riktas säljkapacitet ut på marknaden.
För att kunna ha hundra procent av säljkapaciteten ute på marknaden krävs ett jämnt och kontinuerligt flöde av nya leads att följa upp och nya potentiella kunder att boka möten med. Handelsföretag med tydlig säljprofil kan dra stor nytta av att ha en partner som stöttar upp med mötesbokning och även kartlägger marknaden för att hitta nya potentiella kunder. Prospector ser en allt starkare efterfrågan för att få hjälp just med sådana här tjänster. Detta för att frigöra interna resurser så att företagets säljare helt kan fokusera på att skapa affärer och inleda nya kundsamarbeten.

Behöver du hjälp med att hitta leads och boka möten?


Ring oss för ett förutsättningslöst samtal:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning