Medlemsorganisationer

Oavsett om det handlar om intresseorganisationer, fackliga och politiska organisationer eller medlemskap för företag eller privatpersoner är tillgången på aktiva medlemmar avgörande. Allt fler organisationer tar hjälp för att öka sitt medlemsantal.
Lojalitet är en central fråga för medlemsorganisationer. Medlemmen är en viktig ekonomisk inkomst och att öka organisationens medlemsantal ger ökad kraft att kunna påverka. Genom att få ett jämnt flöde in med nya medlemmar och även få tillbaka tidigare medlemmar håller sig organisationen vital och kan påverka. Nyrekrytering och återrekrytering av medlemmar, medlemssegmentering och även lojalitetsstrategier är vanliga behov i den här branschen.

Vi ser en ökad efterfrågan av kunskap om marknaden men också om befintliga medlemmar. Att arbeta med medlems- och opinionsundersökningar för att mäta upplevelser av organisationen och dess arbete är förhållandevis vanligt. När det finns en medlemstidning eller en tidning som organisationen ger ut är också räckvidds- och läsvärdesundersökningar verktyg som ger viktig information om medlemmarnas åsikter, uppfattningar och förtroende för medlemsorganisationen.
”Vi upplever ett otroligt engagemang i kombination med hög kreativitet och trots många års samarbete känner man sig aldrig ”tagen för given” hos Prospector, de är alltid på tårna för att ständigt ge oss bättre ROI”

Hanna Rosell
Insamlings- och Marknadschef
Läkarmissionen
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Vill du veta vad dina medlemmar tycker eller värva nya?


Ring oss och diskutera en medlemsundersökning eller värvningskampanj:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu