Vad är en marknadskartläggning?

En marknadskartläggning syftar främst till att ge dig ökad kunskap om den marknad eller de kunder du riktar dina erbjudanden till. I den bästa av världar så hjälper den dig att ge rätt kund, rätt erbjudande om rätt produkt vid rätt tillfälle via rätt kommunikationskanal. Det som brukar kallas fem rätt i marknadsföringen.
När man vänder sig till Prospector för att göra en marknadskartläggning så handlar det som regel om att man vill kartlägga alla företag inom ett visst segment men självklart skulle den här typen av projekt även kunna genomföras med ett urval av företag på en viss marknad.
Som regel inleds en marknadskartläggning med att vi presenterar ditt företag och beskriver syftet med vårt samtal. Frågorna som därefter ställs är som regel neutrala och syftar till att ge dig en korrekt och så opåverkad bild som möjligt av hur situationen ser ut på den marknad du vill lära känna bättre.

Skilj på marknadskartläggning och marknadsundersökning 

Många blandar ihop marknadsundersökning med marknadskartläggning. Men det finns skillnader och den i särklass viktigaste skillnaden är att den person som svarar i en marknadskartläggning inte svarar anonymt vilket alltid är fallet vid en marknadsundersökning. Ett faktum som kan ha viss betydelse för hur ärligt och korrekt man besvarar dina frågor, framför allt om de är av känslig natur. Vår erfarenhet är dock att de allra flesta svarar uppriktigt på våra frågor och våra erfarna intervjuare har en fantastisk förmåga att hitta rätt person och att motivera den personen att ge den information som du är i behov av. En marknadskartläggning kan även kombineras med att vi ställer frågor som är leadsgenererande. Det vill säga det vi kallar prospektering.

Frågan om antalet frågor i en marknadskartläggning

En av de vanligaste frågorna vi får gällande marknadskartläggningar handlar om hur många frågor man kan ställa. Och där är svaret ganska enkelt. Om du ställer frågor som känns relevanta och meningsfulla för det intervjuade företaget så finns det i stort sett ingen övre gräns men du bör självklart inte fråga bara för frågandets skull. Mer information om hur vi arbetar med manus och exempel på manus för marknadskartläggningar kan du hitta här.

Prospector erbjuder marknadskartläggningar på tre olika nivåer:

  • En helt företagsanpassad marknadskartläggning. Det innebär att vi fullt ut anpassar målgrupp, manus, rapportering och så vidare till dina behov. Kontakta oss för en offert.
  • Ett så kallat pilotprojekt. En sådan marknadskartläggning används ofta av företag som vill prova på om den här tjänsten kan ge dem det de verkligen behöver. Våra pilotprojekt har ett fast pris som inkluderar allt. Du väljer själv vilka vi ska ringa men antalet intervjuer är begränsat, du väljer själv vilka frågor vi ska ställa men antalet frågor är begränsat och rapportering samt all information som vi samlat in skickas till dig enligt vårt standardförfarande. 
  • Ett paketerat projekt. FAKTA eller Omnibus är en typ av projekt som skapats för att göra det enkelt och synnerligen prisvärt att prova på en marknadskartläggning. I den här typen av projekt samverkar du med ett fåtal andra företag vill nå samma marknad men som inte konkurrerar med den produkt eller tjänst du vill stämma av. Även i dessa projekt får du skräddarsy din presentation och dina frågor men antalet är begränsat. FAKTA- och omniprodukterna definieras för olika branscher och i vissa fall även regioner. Läs mer om våra Fakta- och omniprodukter.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Kunskap om din marknad ger dig ökad säljkraft. Fråga oss.


Vill du veta mer om hur du bäst kartlägger din marknad?

Ring ett förutsättningslöst samtal på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu