Vad är en omniprodukt?

I vår värld är en omniprodukt en paketerad tjänst som ger dig både kartläggande och prospekterande information. Tjänsten håller ett synnerligen lågt pris men har ändå förutsättningar att ge dig ett högt värde i form av svar på just de frågor du är i behov av.
Omniprodukten innebär i stort sett alltid att intervjuerna genomförs lokalt eller regionalt och som regel är omniprodukten inriktad mot tjänsteföretag. Antalet olika omniprodukter är mycket stort varför du alltid bör kolla med oss på Prospector när det kan vara aktuellt för ett projekt i det område du är intresserad av.
​​​​​​​
Informationsinsamlingen samordnas mellan upp till fem företag. Inget av företagen i samma projekt får informera om eller ställa frågor om samma produkt eller tjänst. Respektive företag har utrymme för en kort företagspresentation följt av upp till sju frågeställningar. Antalet företag som intervjuas och därmed även pris varierar mellan de olika produkterna.
Här kan du se ett exempel.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Prospektering som bygger hållbara kundrelationer


Optimera dina säljresurser genom få hjälp med leadsgenerering.

Vill du veta mer? Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu